Ventetider
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsVentetider

 


Vi tar imot pasienter igjen f.o.m. 1. oktober og forventer en periode noe økte ventetider på hørselsutredning og høreapparattimer som krever time hos audiograf.


Vi har ikke kapasitet til å overta høreapparatkontroller, oppstart høreapparat eller tinnitusbehandling av pasienter som allerede er i utrednings-/behandlingsforløp ved andre øre-nese-halsklinikker. 


Søvnutredning og generelle ØNH-tilstander har relativt lav/normal ventetid.


Vi jobber hardt for å gi time til alle som ble henvist hit i perioden klinikken var stengt. Er du henvist og har  behov for rask time grunnet smertefull/potensielt alvorlig tilstand eller sterkt redusert hørselssans ber vi deg gi oss beskjed så vi kan gi deg prioritert time. 


 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55