Ventetider
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsVentetider

 

Vi har nå lyktes å gi time til de aller fleste som fikk sine konsultasjoner og kontroller utsatt i perioden med nedstengning. Vi har nå normale/korte ventetider hørsel- og høreapparatutredninger. 


Søvnutredning og generelle ØNH-tilstander har relativt lav/normal ventetid.


Vi jobber hardt for å gi time til alle som ble henvist hit i perioden klinikken var stengt. Er du henvist og har  behov for rask time grunnet smertefull/potensielt alvorlig tilstand eller sterkt redusert hørselssans ber vi deg gi oss beskjed så vi kan gi deg prioritert time. 


 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55