Ventetider
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsVentetider

 


Har man behov for spesialistkonsultasjon skal det ikke være nødvendig å vente i flere måneder! Hver henvisning vil bli vurdert individuelt og gitt prioritet etter alvorlighetsgrad. Jo bedre henvisning vi mottar, jo lettere er det å gi riktig prioritet!Vi tar imot pasienter igjen f.o.m. 1. oktober og forventer relativt korte ventetider både på hørselsutredning, høreapparattimer, søvnutredning og generelle ØNH-tilstander. 


 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55