Ventetider
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsVentetider

 


Har man behov for spesialistkonsultasjon skal det ikke være nødvendig å vente i flere måneder! Hos oss gjelder følgende:    Time  ØNH-lege:       Vanligvis 1 - 2  uker.


    Time  Audiograf:        Vanligvis 1 - 2  uker.


   

Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, forsøker vi å ta imot så raskt som mulig..


 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55