Tinnitus (Øresus)
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals

 


Tinnitus (øresus)


Plages du av tinnitus (øresus) ?


Tinnitus kan behandles med  TRT ( Tinnitus Retraining Therapy). 80 % av alle pasienter som følger TRT opplever en behandlingseffekt; noen opplever at tinnitusen blir lavere, andre sjeldnere, mens noen opplever at den blir helt borte. Tilpasning og opplæring i tinnitushjelpemidler som lydpute og lydgenerator. Oppfølging med kontroller til brukeren føler seg sikker på behandlingen og bruken av hjelpemidlene.


Det er viktig å understreke at vi ikke alltid klarer å hjelpe alle pasienter med  tinnitus!


Noen pasienter har så sammensatte og kompliserte årsaker til sine tinnitusplager, at vi dessverre ikke kan  påta oss å hjelpe dem. 

Disse pasientene har ofte også allerede forsøkt  den eller de typer behandling vi tilbyr, ved andre klinikker, uten å ha hatt nytte av det.  Og da er det kanskje bedre å forsøke andre tilnærminger til problemene.  Det kan f. eks. være en psykolog med spesiell  interesse for tinnitus.
 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55