Priser
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals


Priser

 


Offentlige takster og refusjon fra HELFO.


Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals har fullt driftstilskudd fra Oslo kommune, (Fylkeskommunal avtale).

Dette betyr at vi følger de offentlige takstene som myndighetene fastsetter.


Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ingen egenandel for konsultasjon (men betaler for forbruksmateriell der det er aktuelt).


Egenandelen er pr. idag kr. 375,-

Betaling for forbruksmateriell kommer i tillegg.


Betalt egenandel registreres automatisk, og frikort registreres elektronisk når egenandelstaket for  2020  er nådd.


Avbestilling / endring  av time må helst skje minst 24 timer i forveien, men ifm. Coronaepidemien aksepteres også avbestillinger samme dag. Om man ikke møter opp til avtalt time uten å gi beskjed vil man bli belastet gebyr. 


Betaling skjer ved bruk av betalingsterminal.


Vi benytter vanligvis  ikke giro.

 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55