Priser
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals


Priser

 


Offentlige takster og Fylkeskommunal refusjonsordning.


Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals har fullt driftstilskudd fra Oslo kommune, (Fylkeskommunal avtale).

Dette betyr at vi følger de offentlige takstene som myndighetene fastsetter.


Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ingen egenandel.


Egenandelen er pr. idag kr. 351,-

Betaling for forbruksmateriell kommer i tillegg.


Betalt egenandel registreres automatisk, og frikort fås tilsendt i posten når egenandelstaket for  2019  er nådd.


Avbestilling / endring  av time må skje senest 24 timer i forveien. Ved for sen avbestilling må man betale gebyr. Giro  vil bli sendt i posten. Det samme gjelder også om man ikke møter opp til avtalt time.


Siden kontoret holder stengt på fredager, kan det ikke endres eller avbestilles timer på fredager. Siste frist for endring eller avbestilling av mandagstime blir derfor torsdagen før, og senest på klokkeslettet man har timen.Betaling skjer kontant eller ved bruk av betalingsterminal.


Vi benytter vanligvis  ikke giro.

 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55