Pasientpolitikk
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsPasientpolitikk

 


Ved første gangs besøk vil vi normalt undersøke i ører, nese, svelg- og hals (såkalt standard øre-nese-hals-status) med spesiell vekt på den aktuelle problemstillingen. Supplerende undersøkelser utføres etter behov. 
Vi er raske med å sende tilbakemelding til pasientens fastlege, epikrise og evt. henvisning til sykehus og andre instanser.

 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55