Pasientpolitikk
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsPasientpolitikk

 


Vi forsøker å se hele mennesket, og ikke bare sykdommen.


Vi gir oss også god tid med pasientene. Nye pasienter settes nesten alltid opp med 30 minutters time hos ØNH-lege første gangen.


Vi legger stor vekt på å forklare tilstanden, og bestemmer behandlingen i samråd med pasienten.


Vi er nøye med at man får anledning til å stille alle nødvendige spørsmål.


Vi er raske med å sende tilbakemelding til pasientens fastlege, epikrise og evt. henvisning til sykehus og andre instanser.

 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55