Må man ha henvisning for å få time?
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-HalsMå man ha henvisning for å få time?

 


For å få time hos spesialist skal man ha henvisning fra sin fastlege eller annen lege.


Unntaket er øyeblikkelig hjelp-situasjoner som ikke kan vente, feks. neseblødninger, skader, syke barn osv. Da er henvisning  ikke nødvendig, og man kan ta direkte kontakt med oss.

Har vi ikke kapasitet til å motta pasienten som ø. hj.,  henviser vi til andre kolleger, Lovisenberg eller RH, ØNH-poliklinikkene der.
 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55