Historikk
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nes-Hals

 

Historikk


Daglig leder og eier av praksis er Harald Lexow. Jeg er spesialist i Øre-Nese-Halssykdommer.


I 1980 tok jeg medisinsk embedseksamen  ved Universitetet i Oslo.  I 1990 ble jeg ferdigutdannet i spesialiteten Øre-Nese-Halssykdommer.


Jeg har bred erfaring som ØNH-lege. Jeg har tidligere arbeidet på flere universitetssykehus, bl.a. Tromsø, Ullevål og  Rikshospitalet.


Jeg har vært overlege på ØNH-avdelingen i Harstad.


Fra 1995 har jeg drevet privat spesialistpraksis.


I april 2006 ble praksisen flyttet til Ullevål stadion, Sognsveien 75 A og byttet navn til Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals. 

Vi har til rådighet 250 m2, lyse og trivelige lokaler med god plass til den virksomheten vi driver. 


Jeg har også erfaring fra almenpraksis, noe jegn finner verdifullt i mitt arbeide med pasientene.


Fra juli 2007 har vi hatt egen høresentral. 


Vi benytter System X  som pasient-journalsystem og er tilkoblet Norsk Helse Nett (NHN). Vi tilbyr e-resept.


 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55