Høresentralen
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals

 


Høresentralen


NB!  All timebestilling til audiograf skjer til  vårt sentralbord, 22 23 55 55.


Noen ganger vil ekspedisjonen selv kunne besvare spørsmål direkte, og derved  løse problemet for innringer.


Andre ganger vil det være nødvendig  å sette samtalen videre til audiograf. Er audiografen opptatt, må man eventuelt forsøke å ringe igjen senere. Vi har ikke kapasitet til å ringe tilbake.


Ganske ofte vil det være riktig å sette innringer direkte opp på time hos  audiografen. Ikke alt kan ordnes pr. telefon.


På høresentralen foretar audiografen:


  • Utredning av hørseltap, øresus (tinnitus) og lydoverfølsomhet (hyperakusis).
  • Tilpasning av  og opplæring i alle typer høreapparater. Oppfølging med kontroller til brukeren er tilvent    nødvendig forsterkning og har full kontroll på bruk og vedlikehold. Bruker blir innkalt til 1 års kontroll etter tildelt utstyr.
  • Tinnitusbehandling etter behandlingsprinsippet Tinnitus Retraining Therapy. Tilpasning og opplæring i tinnitushjelpemidler. Oppfølging med kontroller til brukeren føler seg sikker på behandlingen og bruken av hjelpemidlene.


Ullevål Stadion ØNH kan tilby et vidt spekter av undersøkelser og tilpasninger. Vi benytter de mest avanserte digitale høreapparatmodeller på markedet som så tilpasses alt etter type av  hørselsdefekt.


Vi skreddersyr hver tilpasning til  pasientenes øre og behov. Vi sørger for støpning av ørepropper i alle  mulige typer/kvaliteter.

Vi bestreber oss på å ha  så kort ventetid som mulig  også på høresentralen, og vi legger også  vekt på god oppfølging av pasientene etter at de har fått sine høreapparater.


Offentlige takster.

 

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55