Allergi og allergivaksinasjon
"Vi tar pasientene våre på alvor"

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals

 


Allergi

Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)


Vi  tilbyr allergivaksinasjon etter godkjent opplegg og offentlige takster. Spør oss! Les også under.


Hva er allergi?


Allergi innebærer at man har en økt følsomhet mot spesielle stoff i omgivelsene. Denne følsomheten kan komme av at immunforsvaret danner økt forekomst av såkalte IgE-antistoff. Disse antistoffene reagerer på allergenet og gir opphav til ulike allergiske symptomer. De personer som har slike antistoff har allergi dersom dette kan kobles sammen med sykehistorien. Vanlige årsaker til allergi er pelsdyr, pollen fra trær eller gress, midd, bi- og vepsestikk.


Diagnostikk


For å kunne gi deg en skreddersydd behandling, er det viktig å vite hva man er allergisk mot.

Det er viktig å forsøke å tenke etter når og hvor symptomene dukker opp, d.v.s. om man er dårlig i visse perioder av året eller på visse steder der man oppholder seg, samt hvordan symptomene ytrer seg. Denne kartleggingen kalles for sykehistorie eller anamnese.

Det viktigste instrumentet for å komplettere din sykehistorie er å utføre allergitesting i form av en blodprøve.


Behandling


Hvordan behandler man symptomer på allergi?


Det finnes tre ulike måter å behandle disse på:


    Unngå kontakt med allergener (allergen=stoff som fremkaller allergi), dette kalles også allergisanering

    Symptomdempende medisiner

    Allergivaksinasjon


Av disse behandlingsmetoder er det kun å unngå kontakt med allergener samt allergivaksinasjon som behandler selve årsaken til allergien og som kan gi varig symptomlindring. De symptomlindrende medisinene lindrer kun symptomene. For å oppnå den best mulige effekt bør man overveie en kombinasjon av alle tre behandlingsformer.


Hvem kan bli behandlet med allergivaksinasjon?


Allergivaksinasjon bør overveies som en mulig behandlingsform for deg som:


    opplever symptomene på allergi som svært plagsomme, på tross av andre ordinerte medisiner

    gjennom lengre perioder er helt avhengig av symptomdempende medisiner

    har høysnue og begynner å få plager med lungene slik som hoste og tetthet i brystet

    har bivirkninger av den symptomdempende medisinen


Allergivaksinasjon kan også gis til deg som har høysnue og/eller allergisk astma. Hvis du er allergisk mot bie eller veps og tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, bør du bli utredet av en spesialist innen allergi før en eventuell vaksinasjonsbehandling.


Hvilke former for allergi er best egnet for allergivaksinering?


    Bjørkepollenallergi

    Gresspollenallergi (Timotei)

    Burotpollenallergi (Tilbudet har falt bort da leverandøren ikke lenger produseres vaksine)


Mot disse er det best resultat. Bjørk og gress er det vanligste å vaksinere mot.

Men vi kan også i prinsippet vaksinere mot hest, hund og katt. Dette er mest aktuelt for

mennesker som er yrkesmessig eksponert som veterinærer, dyrepassere, bønder osv.

Også mot husstøvmidd kan det vaksineres.

Vaksinasjon mot veps og bi gjøres på sykehuspoliklinikk og ikke av oss.


  

Adresse:

Sognsveien 75 A (Ullevål

Stadion)     

0855 OSLO

Oppgang A 3.etasje.

Tlf: 22 23 55 55